CENÍK

Individuální terapie včetně vyšetření….. 30 min …….. 400,-

Individuální terapie včetně vyšetření….. 60 min …….. 800,-

Online konzultace (Zoom, Skype, WhatApp, Messenger)

15min.....150,- (platba předem na účet  1833137153/0800)

UPOZORNĚNÍ!!!!!

PLÁNOVANÝ ČASTEČNÝ NÁVRAT OD KVĚTNA 2022

Objednání je závazné!

Omluvy nebo změny termínu jsou akceptovány nejpozději 24 hodin před domluvenou návštěvou, telefonicky nebo formou SMS.

Neomluvená návštěva bude účtována v plné výši. Za omluvu méně než 24 hodin předem budete požádáni o částečné pokrytí nákladů, jednorázově částkou ve výši 50 % ceny objednané terapie. Je také možné za sebe poslat náhradu. V případě pozdního příchodu je účtován objednaný čas.

Výkony nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Včasnou omluvou také zkracujete čekací dobu ostatním klientům. Děkuji za pochopení.

 

SOUHLAS KLIENTA S EVIDENCÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s ustanovením č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, Fyzioterapie Jana Ďurdíková informuje, že zpracovává následující údaje za účelem evidence klientů a zasílání nabídky mých vzdělávacích akcí.

  • Jméno a příjmení
  • Kontatní telefon
  • Kontaktní e-mailová adresa

Fyzioterapie Jana Ďurdíková prohlašuje, že účelem zpracování osobních údajů je výlučně evidence klientů. Poskytnuté údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Doba zpracování osobních údajů je v souladu s §5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. 5 let.

Potvrzením rezervace ze strany fyzioterapie Jana Ďurdíková souhlasíte se zpracováním osobních údajů.