CENÍK

Individuální terapie včetně vyšetření….. 25 min …….. 450,-

Individuální terapie včetně vyšetření….. 55 min …….. 900,-

Ortopedické stélky FORMTHOTICS - Dětské...1100,-

Ortopedické stélky FORMTHOTICS - Dospělé...1600,-

 

Online konzultace (Zoom, Skype, WhatApp, Messenger)

15min.....200,- (platba předem na účet  1833137153/0800)

NOVINKA!!!!!

OTEVŘENÍ ZCELA NOVÉHO CELOSTNÍHO STUDIA - OSMIČKA V DOBŘÍŠI OD ZÁŘÍ 2024

Příjem nových dětských i dospělých

klientů od ZÁŘÍ 2024 🙂

Na všechny se bude velice těšit!!!

Objednání je závazné!

Omluvy nebo změny termínu jsou akceptovány nejpozději 24 hodin před domluvenou návštěvou, telefonicky nebo formou SMS.

Neomluvená návštěva bude účtována v plné výši. Za omluvu méně než 24 hodin předem budete požádáni o částečné pokrytí nákladů, jednorázově částkou ve výši 50 % ceny objednané terapie. Je také možné za sebe poslat náhradu. V případě pozdního příchodu je účtován objednaný čas.

Výkony nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Včasnou omluvou také zkracujete čekací dobu ostatním klientům. Děkuji za pochopení.

 

SOUHLAS KLIENTA S EVIDENCÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s ustanovením č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, Fyzioterapie Jana Ďurdíková informuje, že zpracovává následující údaje za účelem evidence klientů a zasílání nabídky mých vzdělávacích akcí.

  • Jméno a příjmení
  • Kontatní telefon
  • Kontaktní e-mailová adresa

Fyzioterapie Jana Ďurdíková prohlašuje, že účelem zpracování osobních údajů je výlučně evidence klientů. Poskytnuté údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Doba zpracování osobních údajů je v souladu s §5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. 5 let.

Potvrzením rezervace ze strany fyzioterapie Jana Ďurdíková souhlasíte se zpracováním osobních údajů.